2000 - jaar Het glaspad

Glas

Openingstijden​

15.11. – 14.03.  ZATERDAG + ZONDAG van 15.00 uur tot 17.00 uur

15.03. – 14.11.       DONDERDAG – ZONDAG van 15:00 – 17:00 uur

30 jaar Steina Glasmuseum

Open Dag

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw streeft Steina het doel na om de geschiedenis van de omgeving voor de samenleving te behouden. Onder de toenmalige plaatselijke burgemeester en huidige eerste voorzitter van de Steina Glass Museum Association, Jörge Schiers, ontstond in 1990 een eerste tentoonstelling over het tijdperk van bosglasfabrieken in de zuidelijke Harz. In 1993 werd de kort geplande tentoonstelling een permanente tentoonstelling in het voormalige huis van gast Steina.
Tot op de dag van vandaag blijft het glasmuseum een ​​culturele plek in Steina en wordt het ondersteund door vele actieve helpers. Om dit succes te vieren vindt op 7 oktober 2023 de open dag plaats in het Steina Glasmuseum. Het museum is daar geopend vanaf 11.00 uur.